O Záři

Vážení rodiče, děti a přátelé,

představujeme Vám turistický oddíl, který je v činnosti již od roku 1979 a vyrostla v něm celá řada skvělých instruktorů, vedoucích, ale i lidí, kteří se již aktivní činnosti v oddíle neúčastní. V oddíle učíme děti samostatnosti, přátelství, kreativitě, práci v kolektivu, schopnosti organizace a komunikaci, ale samozřejmě i turistice, tábornictví a různým sportům. Nabízíme aktivní strávení volného času, a to jednou týdně na schůzce a jednou měsíčně na výletě, buď třídenním nebo jednodenním. V zimě se pořádáme týdenní zimní soustředění. Učíme klasiku, sjezd i snowboard. Na vše máme v řadách vedoucích opravdové machry. V létě je naše celoroční činnost zakončena třítýdenním letním táborem, kde vrcholí i celoroční hra. Na oba tábory jezdíme do Orlických hor, kde ještě s druhým oddílem vlastníme chatu. Tábor se nachází na travnatém kopečku obklopeném lesy a loukou.

Nejčastějším programem na uvedených akcích jsou:

  • Výlety do přírody, muzeí, na hrady a zámky apod.
  • Koupaliště, aquapark
  • Kolektivní sporty
  • Zábavné  i naučné hry a soutěže
  • Lanové aktivity,
  • Střelba z luku a ze vzduchovky
  • Orientace pomocí mapy a buzoly atd.

 

Oddíl vedou proškolení vedoucí a instruktoři, kteří podstupují každoroční přezkoušení, abychom nabídli co nejkvalitnější a nejzodpovědnější práci s dětmi.

 

   

Pravidelné schůzky se konají každý čtvrtek od 16:15 do 18:15. Sraz je před klubovnou na rohu ulis Vzdušná a Na Větrově. Každé dítě by mělo pravidelně docházet. Minimálně jednou do měsíce pořádáme výlet, a to buď jednodenní nebo třídenní. Ti, kdo nestíhají z různých důvodů pravidelné schůzky, s námi mohou jezdit na výlety a tábory a být tak plnohodnotným členem oddílu. O to víc je ale potřeba pravidelná účast na těchto akcích, aby všichni členové udržovali pravidelný kontakt a vytvořili tu správnou oddílovou atmosféru a partu.

Veškeré akce plánované na celý rok jsou uvedeny v celoročním plánuBližší informace o výletech pak v jednotlivých plánech.

Zápisné se platí 500Kč na jeden kalendářní rok vždy začátkem roku. Začnete-li chodit po prázdninách, od září do prosince se platí 200Kč.

Na schůzky se žádné další poplatky nevážou. Ceny výletů jsou vždy uvedeny v plánu a pohybují se okolo 100 Kč za jednodenní výlet a 400 Kč za třídenní výlet. Poplatky za výlet slouží k zaplacení dopravy, stravy a materiálu, vedoucí i instruktoři jezdí na výlety bez nároku na finanční odměnu.


 

Formou her a soutěží napomáháme k rozvoji osobnosti dětí. I v dnešní době víme, co chce oddíl nabídnout. Předkládáme možnost rozumného prosazení se v kolektivu. Děti soustavnou několikaletou výchovou připravujeme na uplatnění se v životě. Naučí se u nás především komunikaci, pracovitosti, zodpovědnosti vůči sobě i vůči ostatním. Sebeprosazení, kreativitě, respektování pravidel a řádu ve společnosti, slušnému a vhodnému chování a v neposlední řadě turistice, tábornictví a sportovnímu nadšení. Již několik generací vedoucích a instruktorů předává své zkušenosti mladším kamarádům. Po 15 roce činnost v oddíle neustává, člen dostává míru zodpovědnosti a proces vzdělávání pokračuje. Mnoho našich členů dnes našlo své místo v životě.


E-mail: STTO E-mail: A. Rudlofová E-mail: L.Macek Zpět na domovskou stránku

Notice: Undefined index: errorLog in /disk_1/www/cz/stto/www/system/fce.utilsError.php on line 37