O Lvíčatech

 

 1. TURISTICKÝ ODDÍL
 2. SCHŮZKY ve středu od 16:30 do 18:30
 3. VÝPRAVY – víkendy
 4. TÁBORY – letní a zimní
 5. BRIGÁDY (pro starší členy)
 6. BONUS

 

1. TURISTICKÝ ODDÍL

Turistický oddíl Lvíčata byl založen v roce 1970 Karlem Krtičkou. Od roku 1992 tvoříme spolu s oddílem Záře Sdružení turistických a tábornických oddílů (STTO), jezdíme společně na výpravy a pečujeme o základnu v Nebeské Rybné v Orlických horách.

taborova2013

Během naší činnosti se členové naučí mnoho tábornických a turistických znalostí a dovedností, jako například uzlování, šifry, práce s mapou a buzolou, botanika a zoologie, ale také mnoho věcí o České republice. Nové znalosti si pak děti ověřují během hraní různých her.

Našim členům nabízíme zaměření se na určitou oblast turistiky a tábornictví v jednotlivých odbornostech - Průzkumníky, spojaře, zdravotníky a kuchaře. Více informací zde.

vyroba

Kromě turistického a tábornického zaměření klademe velký důraz na výchovnou stránku naší činnosti. 

Děti vedemek čestnosti, kamarádství a pomoci ostatním. Seznámí se také se základy demokracie (volí mezi sebou zástupce do oddílové rady či hlasují o celoroční hře). Rozvíjíme také kreativní dovednosti našich členů – vedeme výtvarné a rukodělné programy, a děti samy píší oddílovou kroniku.

 Veškeré výsledky dětské činnosti jsou hodnoceny v bodování, jehož výsledky se budou průběžně objevovat na těchto stránkách.


2. Schůzky

Konají se pravidelně každou středu od 16:30 do 18:30 ve Vzdušné 16 (nedaleko sídliště Novodvorská). Pár kroků odtamtud máme také svou klubovnu. Schůzky mají vždy jedno hlavní téma - bojovku, sportovní hry, program družin či procvičování odborností.

Část schůzky má za cíl naučit se něco nového, další procvičit si nové znalosti ve hrách a soutěžích a konečně chybět nesmí ani společná zábava a příprava na příští výlety a výpravy.


3. Výpravy

Pravidelně pořádáme jednodenní výlety po okolí Prahy a třídenní výpravy do nejrůznějších částí republiky. Pokud to dovoluje počasí, spíme pod stany, v zimě využíváme k přespání různých škol, domů dětí a mládeže nebo kluboven spřátelených oddílů. Kromě poznávání nových míst jsou výpravy zaměřeny na společné hry, soutěže, bojovky i zábavu. Plní se na nich i úkoly oddílových odborností.


4. Tábory

taborTábory Lvíčat se konají již více než 20 let v Nebeské Rybné v Orlických horách.

Letní tábory trvají tři týdny. Spíme ve stanech s podsadou, v každém vždy dvě děti. Stany si stavíme sami na brigádě zpravidla týden před začátkem tábora. Děti se podílí také na vaření jídla a hlídání tábora. Hlavní náplní táborů jsou výlety, hry a soutěže s tématikou turistiky, tábornictví a samozřejmě celoroční hry. Pořádáme také „harc“, vícedenní putování do oblasti mimo Orlické hory (v minulých letech např. Krkonoše,

Jeseníky a Jizerské hory). Děti se však vždy nejvíce těší na několikadenní bojovky se spřátelenými tábory, které jsou plné přepadů, poplachů a bojování, vše však za dodržování přísných bezpečnostních pravidel. Na konci tábora se koná velký závod jednotlivců a poslední večer strávíme všichni u závěrečného táboráku. Tam se rozdávají znaky, vyhlašují výsledky bodování, rozdávají ceny a jako u každého ohně se zpívají písničky.

Zimní tábory trvají jeden týden a jsou vždy v období jarních prázdnin. Spíme v naší nově zrekonstruované chalupě a hlavní náplní tábora je lyžování a to jak na běžkách, tak na sjezdovkách/snowboardu. Samozřejmostí jsou také bojovky, sporty, výtvarné a rukodělné činnosti a návštěva zajímavých kulturních a přírodních památek. Na konci tábora se opět rozdávají znaky, vyhlašují výsledky bodování a rozdávají odměny.

Naše tábory vedou zkušení vedoucí s mnohaletou praxí a odbornými kvalifikacemi, kteří v naprosté většině oddílem sami prošli. Každý rok během Velikonoc probíhá školení nových i stávajících vedoucích, včetně jejich psychické i fyzické připravenosti. Hlavní vedoucí a zdravotník jsou proškoleni na kurzech s garancí Ministerstva školství respektive Ministerstva zdravotnictví.


5. Brigády

Konají se několikrát ročně na oddílové základně v Nebeské Rybné a zúčastnit se jich mohou všichni členové starší 13 let. Děti pomáhají na chatě dospělým s různými opravami a budují si tak vztah ke společnému majetku. Na táborech pak mohou svým kamarádům s hrdostí ukázat, co je jejich dílo.

 

6. Bonus

Život v našem oddíle se řídí Zákony Lvíčat, pro všechny dětské i dospělé členy platí také Práva a Povinnosti Lvíčat.

Zákony Lvíčat

Správné Lvíče:

 1. Umí, může, chce!
 2. Bojuje, nevzdává, nefňuká!
 3. Pomáhá mladším, uznává starší!
 4. Myslí vždy na ostatní dřív než na sebe!
 5. Chce být dobrým občanem své vlasti, čestným člověkem!
 6. Kamarádství je v jistotě činu!

Práva Lvíčat

 1. Volit a být volen do Rady Lvíčat a dalších oddílových funkcí.
 2. Navrhovat činnost družiny a oddílu a hlasovat o ní.
 3. Po splnění zkoušek nosit znak Lvíčat a další odznaky

Povinnosti Lvíčat

 1. Žít, chovat se a jednat podle zákonů České republiky a Lvíčat.
 2. Účastnit se činnosti oddílu – schůzek, výletů, výprav a táborů.
 3. Platit členské příspěvky a chránit majetek kamarádů (společný i soukromý).
 4. Být vždy správně vybaven a oblečen pro oddílovou činnost

Lvíčata mají také svůj Slib (plní se při získávání znaku Lvíčat) a Hymnu (zpívá se u táboráků a při slavnostních příležitostech).

Slib Lvíčat

Znám zákony Lvíčat a chci se jimi řídit v celém svém životě. 

Vše co umím, mohu a chci,

dám ve prospěch čestného kamarádství, pokroku své vlasti a boji proti zlu a bezpráví.

Hymna Lvíčat

slib

Lvíčata jsou správná parta, každý vám to poví,

v Praze 4 známá garda,
nejstarší i noví.

To je tím, já to vím,
že se nikdo nebojí.

Vyženeme čerty z pekla,
boule se nám zahojí!

Refrén (2x):
S námi, s námi ráno slunce časně vstává,

s námi, s námi měsíc chodí spát...

E-mail: STTO E-mail: A. Rudlofová E-mail: L. Křivánková Zpět na domovskou stránku

Notice: Undefined index: errorLog in /disk_1/www/cz/stto/www/system/fce.utilsError.php on line 37